חשיבה תכנותית

מטרת הקורס היא לפתח חשיבה תכנותית, תוך מתן דגש על אסטרטגיית הפתרון. כמו כן, הקורס מהווה הכנה עמוקה ליסודות הנסקרים בקורס "מבוא לתכנות" מבחינה אלגוריתמית באופן משותף לכל השפות. בקורס נעבור על יסודות התכנות הכוללים משפטי תנאי, לולאות, מערכים ופונקציות. לרוב כאשר סטודנטים נתקלים בשאלה הם יודעים מה התשובה, אך אינם יודעים כיצד לנסח אותה בצורה נכונה. בקורס זה ניתן את הדגש על ניסוח פתרון הבעיות.

מבוא למדעי המחשב בשפת C

בקורס זה ילמדו יסודות התכנות במימוש שפת C.
בקורס יכוסו הנושאים הבאים: הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות, ניתוח זמן ריצה, מערכים ומטריצות, פונקציות, מחרוזות, מצביעים, אריתמטיקה של מצביעים, רקורסיות,היכרות עם אלוגריתמי מיון וחיפוש, מבנים והקצאות דינאמיות.

מבוא למדעי המחשב בשפת C++

בקורס זה ילמדו יסודות התכנות במימוש שפת C++.
בקורס יכוסו הנושאים הבאים: הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות, ניתוח זמן ריצה, מערכים ומטריצות, פונקציות, מחרוזות, מצביעים, אריתמטיקה של מצביעים, רקורסיות,היכרות עם אלוגריתמי מיון וחיפוש, מבנים והקצאות דינאמיות.

מבוא למדעי המחשב בשפת Java

בקורס זה ילמדו יסודות שפת התכנות JAVA, וכן היכרות עם מתודולוגיית התכנות מונחה עצמים.
בחלק הראשון של הקורס, בו ילמדו יסודות התכנות, יכוסו הנושאים הבאים: הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות, ניתוח זמן ריצה, מערכים ומטריצות, פונקציות והיכרות עם אלוגריתמי מיון וחיפוש. בסוף הקורס ילמדו רקורסיות.
בחלק השני של הקורס, בו ילמדו יסודות התכנות מונחה עצמים, יכוסו הנושאים הבאים: מחלקות, תכונות, שיטות, בנאים, הכלת אובייקטים, תכונות ומתודות סטטיות, עבודה עם קבצים.

מבוא למדעי המחשב בשפת Python

בקורס זה ילמדו יסודות התכנות במימוש שפת Python.

בקורס יכוסו הנושאים הבאים: הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות, מערכים ומטריצות פונקציות.

תכנות מונחה עצמים בשפת C++

בקורס זה ילמדו עקרונות תכנות מונחה עצמים, תוך שימוש בשפת התכנות C++: העמסת פונקציות, ערכי ברירת-מחדל, מחלקות ואובייקטים, שימוש ב- const, בנאים (constructor), שורת איתחול (init line), המצביע this, הכלת מחלקות, הגדרת מחלקת friend, תכונות ושיטות סטטיות, העמסת אופרטורים, הורשה, פולימורפיזם, חריגות, קבצים, תבניות (templates), ספריית ה- STL והיכרות עם Design Patterns.
 

תכנות מונחה עצמים בשפת Java

בקורס זה ילמדו עקרונות תכנות מונחה עצמים, תוך שימוש בשפת התכנות JAVA, וכן פיתוח גרפי. 
הנושאים שילמדו בתכנות מונחה עצמים: הורשה, מחלקות אבסטרקטיות, פולימורפיזם, המחלקה Object, טיפול בחריגות, ממשקים.
הנושאים שילמדו תחת פיתוח גרפי: מבנה חלון, היכרות עם פקדים בסיסיים, עבודה עם טבלה, היכרות עם האובייקט Timer, עבודה עם אירועים, הפרדה בין לוגיקת התוכנית לממשק המשתמש.

תכנות מערכות - C מתקדם

קורס זה תוצג שפת C וכן מימוש לנושאים מתקדמים: תוצג השפה למתכנתי JAVA / C++, נלמד מהם מצביעים (פויטרים), מחרוזות, מבנים, קבצי header וחלוקת הפרוייקט למודולים, תהליך הקומפילציה וה- preprocessor והקצאות דינאמיות.בנושאים המתקדמים ילמדו הנושאים הבאים: מצביעים לפונקציות, variadic function, עבודה עם סיביות, קבצים, יצירת קובץ ספריה (lib), מימוש מבני הנתונים רשימה (list) ועץ (tree) ויוצגו דוגמאות לשילוב כל הנושאים ביחד.

JAVA מתקדם

בקורס זה יתורגלו מתודולוגיות מתקדמות בהנדסת תוכנה, באמצעות שפת התכנות JAVA.

בין הנושאים שילמדו בשפת JAVA: עבודה מתקדמת עם thread'ים, מנגנון ה- reflection, JUnit, היכרות עם Logger, פיתוח גרפי באמצעות JavaFX, קישור לבסיס נתונים באמצעות JDBC ובאמצעות JPA, מימוש מערכת שרת-לקוח, תקשורת באמצעות Web Service, פיתוח ל- web באמצעות servlet'ים (ו- JSP, ו- JSF), קריאת קבצי XML באמצעות מנגנון JAXB והיכרות עם מתודולוגיית תכנות מונחה היבטים (Aspect Oriented Programming - AOP).

פיתוח Web

בקורס זה נלמד את היסודות לפיתוח web, גם את חלק ה- front-end  וגם את ה- back end.
הטכנולוגיות שנסקור: HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Bootstrap ו- PHP.
לבסוף נטעם קלות מ- angular ומ- node.js, ודרכם נכיר גם את ה- MongoDB.
ליצירת קשר, מלא/י פרטים: