בקורס זה יתורגלו מתודולוגיות מתקדמות בהנדסת תוכנה, באמצעות שפת התכנות JAVA.
בין הנושאים שילמדו בשפת JAVA: עבודה מתקדמת עם thread'ים, מנגנון ה- reflection, JUnit, היכרות עם Logger, פיתוח גרפי באמצעות JavaFX, קישור לבסיס נתונים באמצעות JDBC ובאמצעות JPA, מימוש מערכת שרת-לקוח, תקשורת באמצעות Web Service, פיתוח ל- web באמצעות servlet'ים (ו- JSP, ו- JSF), קריאת קבצי XML באמצעות מנגנון JAXB והיכרות עם מתודולוגיית תכנות מונחה היבטים (Aspect Oriented Programming - AOP).
כבר רשום?