בקורס זה ילמדו בעברית יסודות התכנות במימוש שפת C, ויכוסו הנושאים הבאים:
 1. הגדרת תוכניות: הכרת פקודת הפלט printf ופקודת הקלט scanf, הגדרת משתנים, משמעותם ושימושם.
 2. פעולות אריתמטיות וביטויים בוליאנים, וכן ביטויים מקוצרים.
 3. משפטי תנאי: נכיר את המבנים if, if-else, if-elseif ומתי להשתמש הכל אחד מהם, וכן נכיר משפט switch.
 4. לולאות: נכיר את 3 סוגי הלולאות: for, while ו- do-while, וכן את הפקודות break ו- continue. נראה דוגמאות של ציור כוכביות, חישוב עצרת, חישוב חזקה. לולאות שהקידום שלהן עולה, יורד, או מדלג על חלק מהערכים בחיבור או במכפלה.
 5. ניתוח זמן ריצה: נכיר זמן ריצה קבוע, לינארי, מעריכי ולוגריתמי, וכן נראה דוגמאות קוד לכל אחד מהם.
 6. מערכים ומטריצות: נכיר מהו מערך ושימושיו, כיצד הוא יושב בזיכרון, וכן נרחיב את נושא מהערכים למטריצות ולמערכים רב-מימדיים.
 7. פונקציות: נכיר מהי פונקציה, פרמטרים וערך מוחזר, כיצד בונים פונקציה וכיצד משתמשים בה. כמו בן נסביר על העברת פרמטרים by value לעומת העברה by pointer.
 8. מחרוזות: נלמד על ההבדל בין מחרוזת לבין מערך של תווים, פונקציות של מחרוזות כמו strcpy, strcat, strcmp.
 9. מצביעים: נראה מהו מצביע, מה הוא מאפשר לנו, כיצד נראים מצביעים בזיכרון, כיצד פונים אליהם וכיצד לאתחל אותם.
 10. אריתמטיקה של מצביעים: נבין כיצד מבוצעות פעולות אריתמטיות על משתנים מטיפוס כתובת, וכן נראה כיצד מטריצה נשמרת בזיכרון ואילו פעולות אריתמטיות ניתן לבצע עליה.
 11. רקורסיות: נכיר מהי רקורסיה, מהם 3 המרכיבים ברקורסיה מוצלחת, נראה דוגמאות רבות ובינהן דוגמת מגדלי הנוי המפורסת, נדון ביעילות של פונקציות רקורסיביות לעומת המימוש האיטרטיבי, נראה מקרים בהם עדיף להשתמש ברקורסיה על פני מימוש איטרטיבי וההיפך.
 12. אלוגריתמי מיון וחיפוש: נלמד את מיון בועות (Bubble Sort), מיון הכנסה (Insertion Sort), נכיר מהו חיפוש בינארי ובאילו מקרים יש לו יתרונות על-פני חיפוש לינארי, ונראה כיצד למזג מערכים ממויינים.
 13. מבנים: נכיר מהו מבנה (struct) ומתי כדאי להשתמש בו, נראה כיצד מבנה נראה בזיכרון, כיצד הוא מועבר לפונקציה, נראה מערך של מבנים. 
 14. הקצאות דינאמיות: הקצאה דינאמית היא הדרך שלנו לבקש זיכרון נוסף מהמחשב בזמן ריצה, נחוץ בעיקר כאשר לא יודעים עם הרצת התוכנית כמה זיכרון צריך (למשל עבור מערך שגודלו נודע רק בזמן ריצה). נכיר את פונקציות ההגדלה malloc ו- calloc, ואת פונקציית הגדלת המערך realloc. כמו כן, נדון בחשיבות של שחרור זיכרון ונכיר את פונקציית השחרור free.
הדגש בקורס אינו רק על יצירת קוד שעובד, אלא גם על איך לכתוב את הקוד בצורה הנכונה ביותר תוך שימוש ביסודות התחביריים השונים הקיימים בשפת C.
כבר רשומים?
לחצו כאן!!