בקורס זה ילמדו בעברית יסודות התכנות במימוש שפת C, ויכוסו הנושאים הבאים:
 1. הגדרת תוכניות: הכרת פקודת הפלט cout ופקודת הקלט cin, הגדרת משתנים, משמעותם ושימושם.
 2. פעולות אריתמטיות וביטויים בוליאנים, וכן ביטויים מקוצרים.
 3. משפטי תנאי: נכיר את המבנים if, if-else, if-elseif ומתי להשתמש הכל אחד מהם, וכן נכיר משפט switch.
 4. לולאות: נכיר את 3 סוגי הלולאות: for, while ו- do-while, וכן את הפקודות break ו- continue. נראה דוגמאות של ציור כוכביות, חישוב עצרת, חישוב חזקה. לולאות שהקידום שלהן עולה, יורד, או מדלג על חלק מהערכים בחיבור או במכפלה.
 5. ניתוח זמן ריצה: נכיר זמן ריצה קבוע, לינארי, מעריכי ולוגריתמי, וכן נראה דוגמאות קוד לכל אחד מהם.
 6. מערכים ומטריצות: נכיר מהו מערך ושימושיו, כיצד הוא יושב בזיכרון, וכן נרחיב את נושא מהערכים למטריצות ולמערכים רב-מימדיים.
 7. פונקציות: נכיר מהי פונקציה, פרמטרים וערך מוחזר, כיצד בונים פונקציה וכיצד משתמשים בה. כמו בן נסביר על העברת פרמטרים by value לעומת העברה by pointer.
 8. מחרוזות
 9. מצביעים
 10. אריתמטיקה של מצביעים
 11. רקורסיות
 12. אלוגריתמי מיון וחיפוש
 13. מבנים 
 14. הקצאות דינאמיות
הדגש בקורס אינו רק על יצירת קוד שעובד, אלא גם על איך לכתוב את הקוד בצורה הנכונה ביותר תוך שימוש ביסודות התחביריים השונים הקיימים בשפת C++.
כבר רשום?
אם אינך זוכר את הסיסמה לחץ כאן