בקורס זה ילמדו בעברית יסודות התכנות במימוש שפת C++, ויכוסו הנושאים הבאים:
הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות ולולאות מקוננות, ניתוח זמן ריצה, מערכים ומטריצות, פונקציות, מחרוזות, מצביעים, אריתמטיקה של מצביעים, רקורסיות, היכרות עם אלוגריתמי מיון וחיפוש, מבנים והקצאות דינאמיות.
הדגש בקורס אינו רק על יצירת קוד שעובד, אלא גם על איך לכתוב את הקוד בצורה הנכונה ביותר תוך שימוש ביסודות התחביריים השונים הקיימים בשפת C++.
כבר רשום?
אם אינך זוכר את הסיסמה לחץ כאן