בקורס זה ילמדו יסודות שפת התכנות JAVA, וכן היכרות עם מתודולוגיית התכנות מונחה עצמים.
בחלק הראשון של הקורס, בו ילמדו יסודות התכנות, יכוסו הנושאים הבאים: הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות, ניתוח זמן ריצה, מערכים ומטריצות, פונקציות והיכרות עם אלוגריתמי מיון וחיפוש. בסוף הקורס ילמדו רקורסיות.
בחלק השני של הקורס, בו ילמדו יסודות התכנות מונחה עצמים, יכוסו הנושאים הבאים: מחלקות, תכונות, שיטות, בנאים, הכלת אובייקטים, תכונות ומתודות סטטיות, עבודה עם קבצים.
 
הקורס מחולק ל- 3 חלקים.
 
בחלק הראשון, יסודות התכנות:
 1. אבני הבניין של שפת JAVA: כיצד לכתוב לקונסול באמצעות הפקודה System.out.println, כיצד לקלוט קלט באמצעות Scanner, מבנה תוכנית, הגדרת משתנים וקבועים, וכמו כן נכיר את הבסיסים 2 (בינארי), 8 (אוקטאלי) ו- 16 (הקסה).
 2. פעולות אריתמטיות ומשפטי תנאי: בפרק זה שני חלקים: בחלק הראשון נלמד כיצד לבצע פעולות חישוב, כתיב מקוצר של פעולות חשבוניות ונלמד על היחסים הלוגיים and (&&) וה- or (||). בחלק השני של הפרק נלמד על משפטי תנאי ומבנים שונים: if, if-else, if-else if-else, נלמד מהו if מקוצר ומתי נחמד להשתמש בו ולבסוף נלמד על משפט swith.
 3. לולאות: לולאה היא מבנה תחבירי המאפשר לחזור על קטע קוד מסויים מספר פעמים. נכיר 3 סוגי לולאות: for, while ו- do-while, ונחדד מתי להשתמש בכל סוג. נתרגל בעיות אלגוריתמיות כגון הוספת ספרה מימין ומשמאל למספר. לאחר מכן נלמד על לולאות מקוננות ונראה יישומים ושימושים.
 4. ניתוח זמן ריצה: איך נעריך האם הקוד שלנו יעיל? לצורך כך יש את ניתוח התיאורטי של זמן ריצה. נכיר אותו ונראה כיצד ליישם אותו על מנת להעריך את יעילות הקוד שאנחנו כותבים.
 5. מערכים: מערך מאפשר להחזיק אוסף של ערכים במשתנה יחיד. נלמד מתי להשתמש בו וכיצד. לאחר מכן נלמד על מערכים דו ותלת מימדיים, הן מבחינ תהתחביר והן מבחינת השימוש.
 6. פונקציות: בפרק זה נלמד מהי פונקציה, כיצד לכתוב אותה וכיצד להשתמש בה. נלמד על מנגנון העברת פרמטרים by value ועל מנגנון ההעברה by ref המיועד להעברת מערכים.

 

בחלק השני, תכנות מונחה עצמים:
 1. מחלקות ואובייקטים: נכיר מהו הקונספט של מונחה עצמים, מהי מחלקה ומהי אובייקט. נלמד כיצד לכתוב מחלקה וכיצד להשתמש בה.
 2. קונסטרקטורים ו- this: בחלק הראשון של הפרק נלמד שכאשר אובייקט נולד עוברים בפעולה המאתחלת את נתוניו, זוהי הקונסטרקטור. נלמד כיצד לכתוב אותו בעצמנו, מהם שימושיו, מתי עוברים בו ומהם החוקים הקשורים אליו. בחלק השני של הפרק נלמד מהו this ומהם 3 השימושים בו.
 3. הכלת אובייקטים: כאשר כותבים מערכת מורכבת נרצה לייצג קשר בין מחלקות באמצעות הכלה, כך ששדה של מחלקה מסויימת הוא מטיפוס מחלקה אחרת. נתעמק במנגנון ה- reference כדי להבין כיצד ייצוג האובייקט מתבצע מאחורי הקלעים וכיצד זה משפיע על הקידוד שלנו.
 4. תכונות ושיטות סטטיות: תכונה סטטית היא תכונה המשותפת לכל האובייקטים מהמחלקה. נראה מתי להתמש בה, כיצד זה מתקשר לשיטות סטטיות, ולבסוף ננצל את הכלי הזה על מנת לייצר מספר סידורי באופן אוטומטי.
 
בחלק השלישי, נושאים מתקדמים:
 1. רקורסיות: רקורסיה היא כלי תכנותי המאפשר לפתור בעיות בסגנון שונה, שלעיתים יש לה יתרונות של יעילות, ולפעמים בדיוק הפוך. העיקרון הוא שהפונקציה מפעילה את עצמה ובכך בעצם פותרת את הבעיה!.
 2. חיפושים ומיונים: נלמד את המיונים הבאים: מיון בועות (Bubble Sort), מיון הכנסה (Selection Sort) ומיון בחירה (Selection Sort). לאחר מכן נכיר חיפוש בינארי ומיזוג מערכים ממויינים
כבר רשומים?
לחצו כאן!!