בקורס זה ילמדו יסודות שפת התכנות JAVA, וכן היכרות עם מתודולוגיית התכנות מונחה עצמים.
בחלק הראשון של הקורס, בו ילמדו יסודות התכנות, יכוסו הנושאים הבאים: הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות, ניתוח זמן ריצה, מערכים ומטריצות, פונקציות והיכרות עם אלוגריתמי מיון וחיפוש. בסוף הקורס ילמדו רקורסיות.
בחלק השני של הקורס, בו ילמדו יסודות התכנות מונחה עצמים, יכוסו הנושאים הבאים: מחלקות, תכונות, שיטות, בנאים, הכלת אובייקטים, תכונות ומתודות סטטיות, עבודה עם קבצים.
כבר רשום?
אם אינך זוכר את הסיסמה לחץ כאן