בקורס זה ילמדו יסודות התכנות במימוש שפת Python,
ויכוסו הנושאים הבאים: הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות, מערכים ומטריצות פונקציות.
כבר רשום?
אם אינך זוכר את הסיסמה לחץ כאן