בקורס זה ילמדו עקרונות תכנות מונחה עצמים, תוך שימוש בשפת התכנות C++:
העמסת פונקציות, ערכי ברירת-מחדל, מחלקות ואובייקטים, שימוש ב- const, בנאים (constructor), שורת איתחול (init line), המצביע this, הכלת מחלקות, הגדרת מחלקת friend, תכונות ושיטות סטטיות, העמסת אופרטורים, הורשה, פולימורפיזם, חריגות, קבצים, תבניות (templates), ספריית ה- STL והיכרות עם Design Patterns.
כבר רשום?
אם אינך זוכר את הסיסמה לחץ כאן