בקורס זה ילמדו עקרונות תכנות מונחה עצמים, תוך שימוש בשפת התכנות JAVA, וכן פיתוח גרפי.
הנושאים שילמדו בתכנות מונחה עצמים: הורשה, מחלקות אבסטרקטיות, פולימורפיזם, המחלקה Object, טיפול בחריגות, ממשקים. הנושאים שילמדו תחת פיתוח גרפי: מבנה חלון, היכרות עם פקדים בסיסיים, עבודה עם טבלה, היכרות עם האובייקט Timer, עבודה עם אירועים, הפרדה בין לוגיקת התוכנית לממשק המשתמש.
כבר רשום?