מטרת הקורס היא לפתח חשיבה תכנותית, תוך מתן דגש על אסטרטגיית הפתרון.
כמו כן, הקורס מהווה הכנה עמוקה ליסודות הנסקרים בקורס "מבוא לתכנות" מבחינה אלגוריתמית באופן משותף לכל השפות.
בקורס נעבור על יסודות התכנות הכוללים משפטי תנאי, לולאות, מערכים ופונקציות.
הרציונל מאחורי קורס זה הוא שלרוב כאשר סטודנטים נתקלים בשאלה הם יודעים מה התשובה, אך אינם יודעים כיצד לנסח אותה בצורה נכונה.
בקורס זה ניתן את הדגש על ניסוח פתרון הבעיות.
כבר רשום?